داکت اسپلیت وستن ایر

داکت اسپليت سقفي - اينورتر وستن اير فضايي از کف اشغال نکرده و به دليل امکان توزيع مناسب هوا با استفاده از کانال بسيار مورد استفاده قرار مي گير

عناوین مطالب
صفحه قبل 1 صفحه بعد